افرادی که قصد ارائه مدارک خود به کشور آمریکا را دارند، جهت بالاتر بردن اعتبار مدارک خود باید آن ها را به مهر مترجمان ناجیت برساند. کلمه ناجیت به معنی سازمان ملی مترجمین قضایی کشور آمریکا است و افرادی که عضو این سازمان هستند، دارای مهر ناجیت بوده که وجود این مهر پای انواع ترجمه ها به آن ها اعتباری به اندازه مهر تایید دادگستری و وزارت امور خارجه را می دهد. جهت سفارش ترجمه انگلیسی با مهر ناجیت همین الان از طریق دکمه های زیر میتوانید اقدام کنید و سفارش خود را در دارالترجمه رسمی پویامهر ثبت کنید.

مهر ناجیت چیست؟

مترجم های عضو سازمان ملی مترجمین آمریکا به صورت مداوم تحت آموزش این انجمن هستند و در واقع وظیفه آن ها، دقیقا مشابه سازمان رسمی مترجمین تحت‌ نظر قوه قضاییه کشور ایران است. مترجمانی که برای عضویت در این سازمان  پذیرفته می شوند، موفق به دریافت مهر ناجیت شده اند و موظف هستند که هر سال مبالغی را تحت عنوان حق عضویت در این انجمن، پرداخت کرده و مهر خود را تمدید اعتبار نمایند.( تنها ترجمه های مزین به مهر ناجیت که قبل از اتمام اعتبار آن، صورت گرفته اند، معتبر هستند و درصورت پایان اعتبار قبل از انجام کار، ترجمه فاقد ارزش است.)

پس در تکمیل بحث بالا می توان بیان کرد که از طرف انجمن ملی مترجمان آمریکا ، یک مهر به اعضای آن داده می شود که مهر ناجیت نام دارد و مترجمان این سازمان در ترجمه های خود از این مهر استفاده می کنند. موارد درج شده بر روی مهر ناجیت شامل: اسم مترجم با شناسه او و تاریخ انقضای مهر است.

ترجمه انگلیسی با مهر ناجیت

ترجمه های رسمی را معمولا به صورت انگلیسی که زبان بین المللی اکثر کشورها است، انجام می دهند. ترجمه رسمی به زبان انگلیسی به علت کاربرد فراوان این زبان در مراوده ها و ارتباطات بین المللی، دارای هزینه کمتری نسبت به سایر زبان ها بوده و در بیشتر سفارت خانه و سازمان های کشورهای خارجی، قابل قبول است. برای این که این ترجمه ها به تایید تمام ارگان های کشور آمریکا و کانادا( غیر از ایالت کبک) برسد و اعتبار آن از نظر آن ها بیشتر شود، الصاق مهر ناجیت برروی سر برگ ترجمه رسمی، امری الزامی است.

ترجمه انگلیسی با مهر ناجیت
ترجمه انگلیسی با مهر ناجیت

وجود این مهر بر روی ترجمه های رسمی تنها برای کشورهای آمریکا و کانادا داری اعتبار است و نمی توان از آن ها برای گرفتن تأییدیه از کشور های دیگر استفاده کرد. داشتن مهر ناجیت بر روی ترجمه به تنهایی، یعنی گرفتن تایید مراجع زیر ربط آمریکا و دیگر نیازی به دریافت مهر دادگستری و وزارت امور خارجه برای جلب نظر قطعی آن ها نیست. شایان به ذکر است که این مهر یک سال بیشتر اعتبار ندارد و جهت تمدید آن باید حق عضویت در سازمان را پرداخت نمود.

تفاوت بین ترجمه رسمی با ترجمه انگلیسی با مهر ناجیت، وجود مهر ناجیت در کنار مهر مترجم رسمی است و این در حالی امکان پذیر بوده که سربرگ، همان سربرگ ترجمه رسمی باشد.

مزایای وجود مهر ناجیت بر روی ترجمه رسمی

به طور کلی وجود مهر ناجیت برروی ترجمه رسمی به زبان انگلیسی، دارای مزایای شرح داده شده در قسمت زیر است:

  • این ترجمه ها نیازی به دریافت تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه ندارند و همین امر باعث کاهش زمان و هزینه انجام ترجمه انگلیسی با مهر ناجیت می شود.
  • باعث بالاتر بردن اعتبار ترجمه نزد مراجع کشور آمریکا و کانادا می شود.
  • تنها وجود مدارک  و اسناد به فارسی برای انجام گرفتن این ترجمه ها کافی است و نیازی به ارائه مدارک اضافی نیست.

هزینه های ترجمه انگلیسی با مهر ناجیت

ترجمه های که به مهر ناجیت می رسند، نسبت به ترجمه رسمی دارای هزینه های کمتری هستند و نیاز به متقبل شدن هزینه های اضافی، جهت اخذ تایید دادگستری و وزارت امور خارجه ندارند. همچنین با توجه به ارزان تر بودن ترجمه های انگلیسی نسبت به سایر زبان ها، هزینه های ترجمه انگلیسی با مهر ناجیت، نسبت به سایر موارد دارای هزینه کمتری است. در این نوع ترجمه ها باید تنها هزینه ترجمه انگلیسی و الصاق مهر ناجیت را پرداخت نمود که با توجه به نوع ترجمه، دارای مبالغی متغیر است.

نکته: ارقام هر ساله تغییر می کنند و شرح تغییرات آن ها توسط کانون کل مترجمین رسمی به صورت نرخنامه، صادر می شود و در اختیار مترجمین رسمی قرار می گیرد. تمامی مبالغ دریافتی بابت خدمات در دارالترجمه رسمی پویامهر مطابق با نرخنامه رسمی است و هیچ هزینه اضافی از شما بابت خدمات آنلاین دریافت نمیشود.

ثبت سفارش