ترجمه های رسمی به زبان روسی معمولا به منظور استفاده فرد از اسناد و مدارک خود در کشور روسیه انجام می شوند. در این نوع ترجمه ها فرد مدارک مورد نیاز جهت ارائه به مراجع و سفارت خانه های این کشور را به دارالترجمه رسمی روسی تسلیم و آن ها پس از رؤیت و تأیید این مدارک، اقدام به ترجمه می کنند. در صورت نیاز به ترجمه رسمی مدارک و اسناد خود به زبان روسی همین الان و از طریق دکمه های زیر میتوانید نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید.

ترجمه رسمی به زبان روسی

اسناد و مدارکی که در ادارات، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های مختلف کشور روسیه، مورد استفاده قرار می گیرند، باید حتما به ترجمه رسمی برسند. در واقع ترجمه رسمی به زبان روسی به معنی، ترجمه مدارک توسط مترجم رسمی و مورد تأیید قوه قضاییه و مهر و امضای آن ها توسط او است که قابلیت استفاده در تمامی ارگان ها و یا سفارت خانه های کشور روسیه را دارد. فرد صاحب ترجمه، می تواند این مدارک و اسناد را در کشور مذکور، بدون هیچ گونه محدودیتی به کار بگیرد. وظیفه دارالترجمه های رسمی زبان روسی، ترجمه اسناد به این زبان و همچنین باز گردانی مدارک با زبان روسی به  فارسی است.

هدف از ترجمه رسمی به زبان روسی

ترجمه های رسمی به زبان روسی، معمولا به مقاصد مختلف انجام می شوند که نوع مدارک ترجمه شده توسط مترجمین روسی به این مقاصد بستگی دارد که برخی از مهم ترین آن ها شامل موارد زیر است:

 • ادامه کار و شغل در کشور روسی زبان
 • ادامه تحصیل
 • آموزش در کشور روسیه
 • ازدواج با فردی که ساکن یا تبعه این کشور است.
 • اخذ ویزای توریستی
 • اقامت دائم
 • ایجاد نمایندگی یا ثبت شرکت در این کشور
 • ایجاد حساب و سرمایه گذاری
ترجمه رسمی به زبان روسی
ترجمه رسمی به زبان روسی

مراحل انجام ترجمه رسمی به زبان روسی

برای انجام ترجمه مدارک و اسناد مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی، باید مراحل زیر صورت بگیرد:

 • فرد متقاضی پس از اطلاع از مدارک مورد نظر آن ها را جمع آوری کرده و به بخش روسی دارالترجمه رسمی تحویل می دهد.
 • مترجم رسمی روسی مورد تأیید قوه قضاییه پس از دریافت مدارک و بررسی آن ها، اقدام به ترجمه می نماید و در آخر مدارک را با مهر خود ممهور و به امضا می رساند.(  وجود امضای مترجم پای ترجمه به این معنی است که مدارک به تأیید مترجم رسیده و قابل قبول او بوده است.)
 • ترجمه انجام شده به جهت تأیید مهر و امضای مترجم و همچنین جهت ثبت در سیستم به اداره فنی ( سازمان کل اسناد رسمی مترجمان) فرستاده می شود و در آن جا پس از ثبت، به منظور استفاده قانونی از این اسناد، آن ها را برای تأیید به وزارت امورخارجه و در صورت نیاز به دادگستری ارسال می کنند و پس از پایان این مراحل به مفرد متقاضی تسلیم می شوند.

نکته: ترجمه رسمی به زبان روسی با اتخاذ تأیید دادگستری و وزارت امور خارجه حداکثر ۵ روز زمان می برد.

هزینه های مربوط به ترجمه رسمی به زبان روسی

از جمله پارامترهای متأثر در قیمت ترجمه ها، می توان به نوع سند ( تک برگی یا دفترچه ای بودن) و تخصصی بودن آن اشاره کرد که معمولا برای هر مدرکی متغیر است. هر ساله قیمت ترجمه برای اسناد و مدارک مختلف از سوی کانون مترجمان رسمی ایران تصویب می شود. تعرفه خدمات ترجمه در دارالترجمه رسمی پویامهر مطابق با نرخنامه رسمی کانون مترجمان است و هیچ گونه هزینه اضافی از شما بابت خدمات سایت از شما دریافت نمیشود.

شما برای انجام ترجمه رسمی به زبان روسی باید هزینه هایی را نیز برای اخذ تأییدات کافی بپردازید که شامل موارد زیر است:

 1.  مبلغ ۶۵ هزار تومان برای تأیید دادگستری
 2. مبلغ 20 هزار تومان برای وزارت امور خارجه

نکته: معمولا شما جهت هزینه های دفتری و در صورت نیاز به دریافت تأیید ترجمه توسط سفارت روسیه در ایران، موظف به پرداخت هزینه هایی هستید.

ثبت سفارش