نکات مهم در رابطه به سفارشات آنلاین

 1. هزینه تایید وزارت امورخارجه در زمان تایید مدرک از سوی وزارت امور خارجه تعیین می شود. لذا قیمت تاییدیه وزارت امورخارجه در این فاکتور به صورت علی الحساب می باشد و در هنگام تحویل مدرک تسویه نهایی خواهد شد.
  2- تحویل این قبض جهت دریافت مدارک الزامی است. این برگه به عنوان رسید تحویل مدارک محسوب شده و آورنده ی آن صاحب مدارک تلقی خواهد شد.
  3- مسئولیت تایید مدارک در صلاحیت کارشناسان اداره فنی قوه¬قضاییه و امور خارجه بوده و این دفتر در قبال عدم تایید مدارک به هر دلیلی مسئولیتی نخواهد داشت، راهنمایی های دارالترجمه فقط جنبه ی ارشادی دارد و مسئولیتی متوجه دارالترجمه نمی کند. همچنین این دفتر در صورت دیرکرد تحویل ترجمه از جانب دادگستری و وزارت امور خارجه مسئولیتی نخواهد داشت.
  4- تاریخ تحویل مدارک در صورت نقص مدارک تا زمان رفع نقص به تعویق خواهد افتاد.
  5- این قبض تنها یک ماه از تاریخ تحویل اعتبار دارد و پس از آن دفتر ترجمه مسئولیتی در قبال حفظ مدارک ندارد.
  6- متقاضی می بایست مشخصات پاسپورتی تمامی افراد موردنظر و همچنین نکات مهم را به دارالترجمه ارائه نماید؛ در صورت پیش آمدن هر گونه مغایرت در نام ونام خانوادگی و تاریخ تولد، نام¬ و اسامی خاص و مواردی که مشتری از قبل اعلام نکرده است ،دارالترجمه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و تغییر ترجمه مستلزم پرداخت هزینه مربوطه توسط مشتری خواهد بود.
  7- در صورت بروز هرگونه خطا و اشتباه در ترجمه از ناحیه موسسه ،دارالترجمه مسئول اصلاح و ارائه ترجمه صحیح است و در هیچ شرایطی مسئولیت دارالترجمه بیش از استرداد وجه دریافتی نخواهد بود.
  8- پس از دریافت پیامک با موضوع آماده بودن مدارک، برای دریافت مدارک و ترجمه¬ها مراجعه فرمایید. ساعت تحویل مدارک معمولا مابین ساعت 14 تا 16 است.
  9- متقاضی با دریافت این رسید تایید می نماید که تعرفه های فوق با توجه به حجم سفارشات و فوریت به ایشان اعلام شده و مورد تایید ایشان است و هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
  10- دفتر ترجمه صرفا متعهد به ارائه نسخه کاغذی است و هیچگونه تعهدی در خصوص ارائه اسکن یا ایمیل ترجمه یا مدارک شخصی مشتری ندارد.